Skip to content
Kirjaudu →
Aloita ilmaiseksi

14 suosittelemaamme ideointityökalua ja -menetelmää

Opas päivitetty vuodelle 2023.

Ideoiden hallinta (engl. idea management) on termi, jolla viitataan prosessiin, jossa ideoita kerätään ja toteutetaan mahdollisimman systemaattisesti ja tuloksekkaasti.

Ideoiden kehittäminen ja niiden kokonaisvaltainen hallinta koostuu eri vaiheista, jotka voivat usein osoittautua haastavaksi toteuttaa ilman oikeita, niihin soveltuvia työkaluja.

Kynää ja paperia voi käyttää ideointityökaluna

Koska mielenkiinto ja arvostus innovaatiota kohtaan on viime aikoina kasvanut entisestään, onkin jokaiseen ideointiprosessin vaiheeseen saatavilla useita erilaisia työkaluja.

Nämä eri työkalut auttavat saamaan yksittäisistä ideoista mahdollisimman paljon irti kaikissa idean elinkaaren vaiheissa. Siksi ideointityökalut voivatkin toimia suurena voimavarana niin yksilö- kuin organisaatiotasolla.


Idean elinkaaren neljä vaihetta

Tämä artikkeli käsittelee ideoiden hallintaprosessia ison kuvan sijaan yksittäisten ideoiden kehittämisen ja niiden jalostamisen kannalta. Kokosimme 14 mielestämme parasta ja hyödyllisintä ideointityökalua ja -menetelmää tukemaan ideanhallintaprosessisi eri vaiheita.

Jos olet kiinnostunut siitä, kuinka hallita ideoita onnistuneesti laajemmassa mittakaavassa, suosittelen lukemaan tämän artikkelin.

Idean elinkaari koostuu useista eri vaiheista aina alkuperäisestä ajatuksesta jalostuneeseen liiketoimintakonseptiin. Useimmissa tapauksissa idean elinkaaren vaiheet ovat hyvin samankaltaisia riippumatta siitä, minkälaisesta liiketoiminnasta tai ideatyypistä on kyse.

Olemme jakaneet tämän prosessin neljään vaiheeseen havainnollistamaan eri ideoiden kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Tämä jaottelu toimii hyvänä lähtökohtana suurimpaan osaan ideoista, vaikka poikkeuksiakin toki löytyy.

Idean elinkaaren neljä vaihetta

Pidemmittä puheitta, tässä mielestämme parhaat työkalut ja menetelmät idean elinkaaren eri vaiheisiin.


Ideointityökalu

Ideoiden hallintaan tarkoitettu ideointityökalu on perusteltu valinta useimmille yrityksille, sillä etenkin suuret yritykset hallitsevat väkisinkin tuhansia ideoita samanaikaisesti. Ideoiden hallinta ulottuu usein laajalle koskien monia eri sidosryhmiä niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

Ideointityökalu on niin ikään ideoiden hallintaprosessin tukipilari. Se mahdollistaa ideoiden tehokkaan keräämisen, niistä keskustelun, sekä arvioinnin ja priorisoinnin.

Ideointityökalun avulla seuraat helposti ideoidesi kehitystä, ja ohjaat eteenpäin koko ideointiprosessisi strategista suuntaa.

Viima ideointityökalu - taulunäkymä

Vaikka tässä asiassa saatammekin olla hieman puolueellisia, uskomme todella, että Viima on paras työkalu ideoiden hallintaan.

Viima on ilmainen 50 käyttäjään asti ja sen käyttöönotto on helppoa ja nopeaa, joten suosittelemme kokeilemaan sitä itse!

Suosituksemme: Viima


Ideointityökalut ja -menetelmät

Monet luulevat, että vaikeinta ideoinnissa on hyvien ideoiden keksiminen. Tämä  harhaluulo syntyy yleensä niiltä, jotka eivät ole tottuneet luovaan työhön.

Luovat ammattilaiset keksivät jatkuvasti uusia ideoita. Onneksi on olemassa lukuisia eri työkaluja, jotka auttavat sinua tekemään saman. Tässä listattuna joitain suosikkejamme:

 • Kyseenalaistava ajattelu
 • Brainstorm/ Ideointikortit
 • Jäljittelevä ajattelu

Kyseenalaistava ajattelu on menetelmä ideoiden luomiseksi, jonka avulla kyseenalaistat liiketoimintaasi koskevia pitkäaikaisia olettamuksia. Kyseenalainen ajattelu nousee avainasemaan silloin, kun halutaan "ajatella laatikon ulkopuolella.” Tämän ajattelutavan soveltamista kannattaa harkita silloin kun sinusta tuntuu, että tiimisi on jumiutunut perinteiseen tai vanhaan ajattelutapaan, eikä tunnu löytävän uusia näkökulmia tai tapoja kehittää uutta.

Brainstorm/Ideointikortit on Board of Innovationin kehittämä ideointimenetelmä, jolla luot muutamassa minuutissa kymmeniä uusia ideoita sen haasteen tai ongelman pohjalta, jonka parissa parhaillaan työskentelet. Ideointikorttien avulla huomioit liiketoimintaasi koskevia ulkoisia tekijöitä, kuten esimerkiksi yhteiskunnallisia trendejä, uusia teknologioita, tai määräyksiä. Näillä korteilla saat paljon uusia ideoita vähäisellä vaivalla.

Vaikka osa ideointikorttien avulla syntyneistä ideoista eivät välttämättä ole kovinkaan järkeviä, saattaa tämä ideointimenetelmä olla silti hyödyksi kärsiessäsi luovuuden puutteesta.

Board of Innovation ideointikortit

Jäljittelevä ajattelu viittaa terminä menetelmään, jonka avulla sinä ja tiimisi analysoitte olemassa olevan liiketoiminnan yleisimpiä menestystekijöitä. Tällä menetelmällä voit soveltaa näitä lainalaisuuksia omaan liiketoimintaasi ja keksiä  helposti ja vaivattomasti uusia liiketoimintaideoita, jotka ovat jo aiemmin koettu toimivaksi.

Olet todennäköisesti kuullut useista start-upeista, joita kuvaillaan oman toimialansa disruptiivisena innovaatiojohtajana (”oman alansa Uber"). Jokainen näistä menestyneistä yrityksistä on käyttänyt jäljittelevää ajattelumallia soveltaakseen parhaita toimintatapoja omaan liiketoimintaansa. Koska tämä ideointimenetelmä on intuitiivinen ja helposti toteutettavissa, on syytä huomioida, että yhdistelmät ovat todennäköisesti myös melko ilmeisiä, ja tämän vuoksi erittäin kilpailtuja.

Suosittelemme: Kyseenalaistava ajattelu + Ideointikortit

Työkalut liiketoimintamallin kehittämiseen

Liiketoimintamalli tai -konsepti auttaa sinua määrittämään, kuinka hyvin ideasi tulisi käytännössä toimimaan sekä laajemman konseptin, että liiketoimintamallin suhteen. Esimerkiksi inkrementaalista kehitystä koskevat ideat eivät välttämättä vaadi konseptin kehittämistä, sillä ne ovat todennäköisesti jo valmiiksi hyvin konkreettisia ja jalostettuja.

Kuitenkin monet uuteen konseptiin tai liiketoimintaan liittyvät ideat vaativat  liiketoimintamallin. Näin voit lähestyä ideaa holistisella tavalla, joka puolestaan auttaa ilmeisten puutteiden tunnistamisessa.

 • The Business Model Canvas
 • Lean Canvas

The Business Model Canvas on tunnettu, Alexander Osterwalderin kehittämä taulukko, jota sekä start-upit, että isommat yritykset käyttävät liiketoiminnan mallinnukseen. The Business Model Canvas koostuu yhdeksästä elementistä neljällä eri alueella: Infrastruktuuri, Arvolupaus, Asiakkaat ja Talous. Katso työkalun lyhyt esittelyvideo:

 

Lean Canvas on suosittu, Ash Mauryan kehittämä, alkuperäisen Business Model Canvasin mukaelma. Se korvaa neljä edellämainituista yhdeksästä elementistä, ja keskittyy Business Model Canvasin ratkaisukeskeisen lähestymistavan sijaan itse ongelmaan.

 

Lean Canvas soveltuu siis kenties paremmin niille, jotka toimivat epävarmassa, korkean riskin ympäristössä.

Suosittelemme: Lean Canvas

Työkalut ja menetelmät prototyyppien kehittämiseen

Vaikka idea olisi kuinka jalostunut tahansa, on se silti toistaiseksi elinkaarensa alkuvaiheessa, eikä siksi ole vielä itsessään minkään arvoinen.

Huolimatta siitä, kuinka ainutlaatuisena pidätkään ideaasi, ovat sadat tai jopa tuhannet ihmiset keksineet saman idean jo aiemmin. Erona on se, että idean työstämisen aloittaminen ja toteutus ovat epäonnistuneet.

Siispä, alkaessasi työstämään ideaa, tulee sinun selvittää, ovatko ideaan liittyvät olettamukset ja valitsemasi liiketoimintamalli oikeasti sovellettavissa todellisuuteen.

Digitaaliset työkalut auttavat prototyypin kehittämisessä

Paras toteutustapa on rakentaa prototyyppi tai minimum viable product (MVP), eli tuotteesi tai palvelusi ensimmäinen myyntiin menevä versio, ja testata sitä ensin kohdeyleisöösi.

Tavoitteena on rakentaa mahdollisimman kevyt prototyyppi, jolla voit testata kaikkein merkittävimmät ideaasi liittyvät olettamukset. Prototyypit voivat olla mitä tahansa paperiprototyypeistä interaktiivisiin digitaalisiin prototyyppeihin riippuen siitä, minkälainen idea on kyseessä.

 • Paperiprototyypit
 • Fake it ’til you make it
 • Sketch + Origami tai InVision
 • Figma

Paperiprototyypit ovat yksinkertaisia piirroshahmotelmia käyttöliittymien simulointiin ja testaukseen. Nämä prototyypit ovat tarkoituksenmukaisesti hyvin yksinkertaisia, jotta testikohteen huomio kiinnittyisi lopullisen tuotteen ulkonäön sijaan sen eri toiminnallisuuksiin ja käyttökokemukseen.

”Fake it ’til you make it” on termi, joka viittaa niihin prototyyppeihin, joissa ihminen suorittaa automatisoitavissa olevan tai myöhemmin toteutettavan palvelun joko osittain tai kokonaan. Tämä on oiva menetelmä silloin, kun halutaan selvittää, ovatko ihmiset ylipäätään kiinnostuneita ja halukkaita maksamaan tämänkaltaisesta automatisoitavissa olevasta palvelusta.

Esimerkki: Jos liiketoimintaideasi olisi rakentaa pieni robotti, joka pystyisi sukeltamalla tutkimaan kaikki satamassa sijaitsevat laiturit, tulisi sinun ensiksi yrittää myydä palvelusi sataman omistajille laittamalla oikea sukeltaja työskentelemään manuaalisesti robotin sijaan.

Paperiprototyypin rakentaminen on hyvä menetelmä idean validointiin

Sketch on loistava työkalu digitaaliseen suunnitteluun, sillä sen käyttö on tarpeeksi yksinkertaista vaikka kyseessä onkin vaikuttava työkalu. Sketchin laaja oma yhteisö on rakentanut satoja laajennuksia parantaakseen kyseisen suunnittelutyökalun ominaisuuksia.

Sketch Designit on helppo muuttaa interaktiivisiksi prototyypeiksi joko Origami:n tai InVision:in avulla. Näillä työkaluilla navigoit sovelluksen eri layoutien välillä, ja se tukee myös monimutkaisempia interaktiomuotoja, kuten eleitä ja animaatioita. Sketchillä luot helposti prototyyppejä, jotka näyttävät täysin samalta kuin oikea applikaatio tai verkkosivut.

Figma on digitaalisten palvelujen suunnitteluun ja nopeiden prototyyppien rakentamiseen luoto verkkopohjainen työkalu, joka tukee monen käyttäjän samanaikaista editointia. Figmassa luotuja prototyyppejä on myös helppo jakaa, sekä yhdistää erinäköisiin käyttäjätestausalustoihin, joten palautteen kerääminen on helppoa.

Suosittelemme: “Fake it ‘til you make it + Figma

Työkalut ideoiden validointiin

Jotta pysyisit ajan tasalla konseptiisi, tuotteeseesi tai palveluusi liittyvistä ennakkokäsityksistä ja mitattavista tuloksista, tulee prototyyppiä testata systemaattisesti. Tätä idean elinkaaren vaihetta kutsutaan validoinniksi.

Ideoiden validointiin ja tulosten mittaamiseen voidaan käyttää esimerkiksi yksinkertaista taulukkoa tai vaihtoehtoisesti jotain alla mainituista työkaluista.

Ideointityökalu ideoiden arviointiominaisuudella helpottaa datan keräämistä yhteen paikkaan ja mahdollistaa eri ideoiden vertailun keskenään. Ideoiden arviointiominaisuus pitää sinut ajan tasalla idean kehityksen eri vaiheissa.

Idean analysointitaulukko

Huolimatta siitä, kuinka päädytkään dokumentoimaan ideoidesi validoinnin, pidä huoli, että aloitat ensin kaikkein merkittävimmästä olettamuksesta. Usein juuri tämä vaihe ratkaisee liiketoimintamallisi kohtalon.

 • Validointitaulukko
 • Lean Service Creation Validation Canvas

Validointitaulukko on työkalu, joka auttaa sinua keskittymään olennaiseen. Taulukon avulla voit seurata keskeisiä olettamuksia tekemiesi testien perusteella vahvistaaksesi ne.

Lean Service Creation Validation Canvas on hyvin samankaltainen ideoiden arviointimenetelmä kuin Validointitaulukko. LSC Validation Canvas sisältää myös yksinkertaisen työkalun, jolla voit arvioida validointisi paikkaansapitävyyttä. 

Me suosittelemme: LSC Validation Canvas

 

Yhteenveto

Toivottavasti koit nämä 14 ideointityökalua hyödylliseksi. Jotta tämä lista palvelisi lukijoitamme ajattomana oppaana, pyrimme pitämään sen ajan tasalla.

Puuttuuko mielestäsi listalta jokin työkalu? Ota meihin yhteyttä

Jos taas olet etsimässä ideointityökalua, voit ottaa Viiman käyttöösi ilmaiseksi vaikka heti!

Aloita heti